Pneubagger Komatsu PW 180-7

Neuanschaffung Mai 2013